Комисия по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.08.2023 г. (публ. 19.12.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 10.07.2023 г. (публ. 18.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.06.2023 г. (публ. 18.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.05.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.05.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.04.2023 г. (публ. 10.08.2023 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.04.2023 г. (публ. 10.08.2023 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.07.2022 г. (публ. 22.06.2023 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.08.2022 г. (публ. 29.05.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 12.12.2022 г. (публ. 31.03.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.11.2022 г. (публ. 21.03.2023 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения