621 Растениевъдство и животновъдство

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 621 Растениевъдство и животновъдство

ДОС за придобиването на квалификация по професия

621030 Растениевъд от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" (публ. 20.11.2023 г.)

621040 Техник-животновъд от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" (публ. 11.06.2021 г.)

621060 Фермер от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" (публ. 01.03.2023 г.)

621110 Работник в растениевъдството от област на образование "Селско, горско и рибно сто­панство" (публ. 04.10.2023 г.)

621130 Кинолог от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" (публ. 27.06.2022 г.)

621140 Агроеколог

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения