До 18 март 2019 г. Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 18 март 2019 г. Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии

Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на ФНИ като членове на постоянни научно-експертни комисии (ПНЕК) или като оценители. За удобство, информационната форма на български език за оценители и за кандидати за членове на научно-експертни комисии е една, като към нея са приложени и съответните заявления.

Документите за участие ще намерите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/873. Условията за участие като членове на ПНЕК и като оценители във ФНИ можете да намерите в Раздел V в Правилника на ФНИ и в Приложението към чл. 7, ал. 2, достъпни тук: https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/6_2016/PRAVILNIK_NA_FOND_NAUChNI%20IZSLEDVANIYA_2016.pdf.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

[email protected] – за биологически науки и за медицински науки;

[email protected] – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

[email protected] – за физически науки и за химически науки;

[email protected] – за обществени науки и за хуманитарни науки;

[email protected] – за технически науки и науки за земята.

Краен срок за изпращане на документи за членове на ПНЕК: 18 март 2019 г.

Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения