До 29 март 2019 г. - 21. Национален конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 29 март 2019 г. - 21. Национален конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

 1. Заповед № РД09-757/06.03.2019 г. за определяне състава на журито
 2. Протокол жури
 3. Награди, утвърдени със Заповед № РД09-1177/24.04.2019 г. на министъра на образованието и науката
 4. Таблица-участниците

21. Национален конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

Тази година 21. национален конкурс ще се проведе в периода 15 -17 април 2019 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 29 март 2019 г. на имейл: [email protected].


Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер на по 1 500 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2019 г., което ще се проведе през месец септември 2019 г. в гр. Абу Даби, ОАЕ.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните управления на образованието на МОН.


Приложения:

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2019 г.

Регламент на провеждане на конкурса

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс "Млади таланти"

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 29 март 2019 г. на имейл: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения