До 12 април 2019 г. Стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2022-2019 г. » До 12 април 2019 г. Стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Стипендията се предоставя на студенти, които желаят да получат своята магистърска или бакалавърска степен в един от 16-те престижни университета в Индонезия.

Програмата се изпълнява от Министерството на изследванията, технологиите и висшето образование на Република Индонезия.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалната страница на програмата: http://knb.ristekdikti.go.id.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 12 април 2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения