Резултатите за конкурс за подбор на преподаватели за българските общности

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г. » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница » Резултатите за конкурс за подбор на преподаватели за българските общности

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г., както следва:

 1. За преподавател - методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова:
  Нели Гургева
 2. За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  Людмила Попова
 3. За преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, Одеска област, Украйна:
  Иво Христов
 4. За преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна:
  Кирил Бельов
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения