2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Списък с класираните за финансиране училищата по модул 2 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" на НП "Ученически олимпиади и състезания"

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 433, e-mail: [email protected];
Юлиян Одажиян – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 489, e-mail: [email protected] 


 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения