5. Национална програма „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 5. Национална програма „Успяваме заедно“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;

Национална програма „Успяваме заедно“

Класиране на оценените от РУО проекти, с които детските градини кандидатстват за финансиране по Националната програма „Успяваме заедно” (публикувано на 09.08.2019 г.)

Проектосписъци на класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения на детските градини по Национална програма „Успяваме заедно”

Възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски, може да изпращане на електронен адрес: [email protected] 

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 


Лице за контакт: Ваня Трайкова - държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail: [email protected]


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения