4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

 

4. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно приложение № 4

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения по модул 1 (публ. 14.09.2020 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2020-2021 година по модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 18.09.2020 г. вкл.


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“  (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения по модул 2 (публ. 14.09.2020 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2020-2021 година по модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап" (публ. 01.10.2020 г., акт. 20.10.2020 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 18.09.2020 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
Лица за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“;
Любка Стоименова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения