Архив на заповеди от стари учебни години

Начало » Документация » Нормативни актове » Заповеди » Архив на заповеди от стари учебни години

Заповеди за учебна 2022/2023 година

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост съгласно приложение, утвърдена със Заповед № РД09-1726/ 04.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ.  04.08.2023 г.)
Отменена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. (публ. 01.11.2023 г.)


Заповед № РД09-112/24.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 26.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Ямбол (публ. 25.01.2023 г.)

Заповед №  РД09-106/ 24.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Пловдив (публ. 24.01.2023 г.)

Заповед № РД09-102/ 23.01.2023 за преустановяване на присъствения образователен процес в училищата на територията на област Стара Загора за периода от 24.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително и за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 24.01.2023 г.)

Заповед № РД09-83 20.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 23.01.2023 г. до 29.01.2023 г. включително в училищата на територията на област Габрово (публ. 20.01.2023 г.)

Заповед № РД09-79/ 19.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително в училищата на територията на Софийска област (публ. 19.01.2023 г.)

Заповед №  РД09-78/19.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 20.01.2023 г. до 25.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Добрич (публ. 19.01.2023 г.)

Заповед № РД09-60/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Пазарджик (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-57/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 23.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Стара Загора (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-56/17.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Ловеч (публ. 17.01.2023 г.)

Заповед № РД09-28/12.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 13.01.2023 г. до 18.01.2023 г. включително за учениците в училищата на територията на област Шумен (публ. 12.01.2023 г.)

Заповед № РД09-24/11.01.2023 г. за определяне за неучебни дните от 12.01.2023 г. до 17.01.2023 г. включително за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Бургас (публ. 11.01.2023 г.)

Заповеди за учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 01.12.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4666 от 26 ноември 2021 г.

Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 26.11.2021 г.) 
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4201 от 05 ноември 2021 г.

Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организацията на обучението до отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.11.2021 г. (публ. 08.11.2021 г.) 
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-3596 от 20 октомври 2021 г.

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за онлайн обучение в общини с повече от 750 болни от COVID-19 на 100 000 население (публ. 20.10.2021 г.)

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед №РД 09-1739/23.08.2021 г. относно дати за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, сесия август-септември на учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. относно промяна на графика на дейностите за ДЗИ, сесия август-септември 2021 година (публ. 05.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1039/ 07.05.2021 г. за определяне на датите за държавните зрелостни изпити по желание за сесия май-юни, 2021 г. (публ. 10.05.2021 г.)

Заповед №  РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 29.04.2021 г.)

Заповед №  РД09-1025/ 29.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД09-2121 от 28.08.2020 г. и утвърдените с нея графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) през учебната 2020-2021 година (публ. 11.05.2021 г.)

Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 09.04.2021 г.)

Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 31.03.2021 г.)

Заповед № РД09-753/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на индивидуални занимания в центровете за личностна подкрепа и индивидуални терапевтични и рехабилитационни дейности (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на национални кръгове на олипиади и национални състезания  (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, включително и провеждането на учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-695/16.03.2021 г. за определяне на среден месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища (публ. 17.03.2021 г.)

Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021 до 17.03.2021 г. (публ. 29.01.2021 г.)

Заповед № РД09-223/ 22.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за условията и реда за предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от ЗДБ на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 27.01.2021 г.)

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 за организиране на обучението на учениците от 5. до 12. клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 04.01.2021 г.)

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3464/27.11.2020 г. за осъществяване на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3462/27.11.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 27.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) (публ. 18.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.), отменена със  Заповед № РД09-3462/27.11.2020 г. 

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД0-2924/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.) Отменена със Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г.

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)


Заповеди за учебната 2019/2020 година

 


Заповеди за учебната 2018/2019 година


Заповеди за учебната 2017/2018 година


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения