19. НП „Професионално образование и обучение“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 19. НП „Професионално образование и обучение“

 

19.  Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 3;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Професионално образование и обучение“


Ръководител: Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected] 


Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“

Списък с одобрените за финансиране проекти (публ. 17.06.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 10.05.2021 г. вкл.


Лица за контакт:
Магдалена Станулова – началник на отдел в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected];
Ваня Тивидошева - държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 424, e-mail: [email protected];
Росица Илиева - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected].


Модул Б „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Маргарита Гатева – началник отдел в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Магдалена Станулова – началник на отдел в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected]
Росица Илиева - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]
Александър Попов - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected].


Модул В „Разработване на електронни учебни помагала“

Наименование на проекта на учебно помагало

1.1. Технология на хотелиерското обслужване - част I
1.2. Технология на хотелиерското обслужване - част II
2. Осветление 
3. Безопасност на храните 
4. Конструиране и моделиране на облеклото 
5. Технически средства за автоматизация 
6. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 
7. Съвременни тенденции във фризьорството


Заповед № РД09-1167/02.06.2021 г. за определяне за участие във втори етап на оценка ПГ и проекти на учебни помагала за професионално образование и обучение (публ. 10.06.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 05.04.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 11.05.2021 г. вкл.

Методика за оценяване на проектите по процедура за подбор (публ. 21.04.2021 г.)

Правила за разглеждане и оценяване на проекти по процедура за подбор (публ. 21.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Маргарита Гатева – началник отдел в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02 9217 425, e-mail: [email protected];
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected];
Лилия Тиркова - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected].


Модул Г „Квалификация на педагогическите специалисти в професионалното образование“

Лица за контакт:
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected]
Жулиян Гочев - държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 424 1144, e-mail: [email protected];
Полина Златарска - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 706, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения