22. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 22. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

 

22. Национална програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ съгласно приложение № 6

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected] 


Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

Списък на класираните за финансиране училища по модул А (публ. 03.09.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 10.05.2021 г. вкл. в регионалните управления на образованието.

Лица за контакт:
Радостина Николова - държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 743, е-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected].


МОДУЛ Б „Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А, на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“ (публ. 28.02.2022 г.)

Списък на класираните за финансиране училища по модул Б (публ. 28.02.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения