Български език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по предмети » Български език

Държавен зрелостен изпит по български език и литература

 Сесия

  

  

Изпитен материал 

     

   

             
май 2023 г.          
август 2023 г.           
май 2022 г.          
август 2022 г.          
             

 

 Сесия

  

  

Изпитен материал 

     

   

май 2021 г.           
август 2021 г.          

юни 2020 г.

         
август 2020 г.          
май-юни 2019 г.          
август 2019 г.          
май-юни 2018 г.          
август 2018 г.          
май-юни 2017 г.          
август 2017 г.          
май-юни 2016 г.          
август 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия  2016 г. 


 Сесия

  

  

 Изпитен материал

     

   

май-юни 2015 г.

         
август 2015 г.          
май-юни 2014 г.           
август 2014 г.      ------------------------------------------------------------      
май-юни 2013 г.          
август 2013 г.      ------------------------------------------------------------      
май-юни 2012 г.          
август 2012 г.          
май-юни 2011 г.          
август 2011 г.          
май-юни 2010 г.          
август 2010 г.          
май-юни 2009 г.          
август 2009 г.          
май-юни 2008 г.          
август 2008 г.          
пробна сесия 2007 г.          

примерни изпитни
материали 2007 г.

         
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения