НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

(публ. 11.08.2021 г.)

Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

(публ. 18.08.2021 г.)

Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ и информирано съгласие

(публ. 18.08.2021 г.)

Лица за контакти:

Иванка Стоянова, главен експерт – [email protected]
Венцеслава Григорова, главен експерт – [email protected]
Ремдие Ибрям, главен експерт – [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт – j.aleksandrova@mon

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения