Архив за учебната 2020/2021 година

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания » Архив за учебната 2020/2021 година

Учебна 2020/2021 година

Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на национални кръгове на олипиади и национални състезания  (публ. 19.03.2021 г.)

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

 • Заповед № РД09-905/14.04.2021 г. за изменение на  Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година, изменена със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г.,.... (публ. 15.04.2021 г.) 
 • Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. за изменение на  Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година, изменена със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г.,.... (публ. 05.04.2021 г.) 
 • Заповед № РД09-779/25.03.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година, изменена със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., № РД 09-3519/02.12.2020 г., № РД 09-545/05.03.2021 г., № РД 09 – 552/08.03.2021 г., № РД 09 – 564/08.03.2021 г. и № РД 09 – 706/17.03.2021 г. (публ. 26.03.2021 г.) 
 • Заповед № РД09-706/17.03.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020г.,  изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г., Заповед № РД09-545/05.03.2021 г., Заповед № РД-09-552/08.03.2021 г. и Заповед № РД-09-564/08.03.2021 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 17.03.2021 г.)
 • Заповед № РД09-564/08.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020г.,  изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г., Заповед № РД09-545/05.03.2021 г. и Заповед № РД-09-552/08.03.2021 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 17.03.2021 г.)
 • Заповед № РД09-552/08.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020г.,  изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. и Заповед № РД09-545/05.03.2021 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 17.03.2021 г.)
 • Заповед № РД09-545/05.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020г.,  изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г. и Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 08.03.2021 г.)
 • Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година (публ. 03.12.2020 г.)
 • Заповед № РД09-2998/30.10.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година (публ. 30.10.2020 г.)
 • Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 18.11.2020 г.)
 • Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. и Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година  (публ. 27.11.2020 г.)

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година, утвърдени със Заповед № РД09-1162/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 28.10.2020 г.)

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година, утвърдени със Заповед № РД09-1161/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 28.10.2020 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, утвърден със Заповед № РД09-2676/02.10.2020  г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.10.2020 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 18.09.2020 г.)


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2020/2021 година

Техническо чертане (публ. 26.11.2020 г.)

История и цивилизации (публ. 30.10.2020 г.)

Философия (публ. 30.10.2020 г.)

Гражданско образование (публ. 30.10.2020 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 29.10.2020 г.)

Информационни технологии (публ. 28.10.2020 г., акт. 05.03.2021 г.)

Биология и здравно образование (публ. 28.10.2020 г.)

Български език и литература (публ. 26.10.2020 г.)

„Знам и мога” за ученици от ІV клас (публ. 23.10.2020 г.)

География и икономика (публ. 22.10.2020 г.)

Информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи IV–VII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи VIII–XII клас) (публ. 20.10.2020 г., акт 23.11.2020 г.)

Физика (15.10.2020 г.)

Астрономия (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Руски език (15.10.2020 г.)

Френски език (15.10.2020 г.)

Английски език (публ. 14.10.2020 г.)

Немски език (публ. 14.10.2020 г.)

Италиански език (публ. 14.10.2020 г.)

Испански език (публ. 13.10.2020 г.)


Регламенти на национални състезания за учебната 2020/2021 година

Национално състезание по компютърни мрежи (публ. 04.03.2021 г.)

Пролетното национално състезание по физика (публ. 09.02.2021 г.)

Състезание „Математика за всеки“ (публ.06.11.2020 г.)

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (публ.04.11.2020 г.)

Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 03.11.2020 г., акт. 19.11.2020 г.)

Националното състезание по компютърни мрежи (публ.03.11.2020 г.)

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  I – ХII клас (публ. 03.11.2020 г.)

Националното състезание „Академик Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас - регламент (публ.02.11.2020 г.): 

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ.02.11.2020 г.)

Национален конкурс „Бог е любов” (публ. 30.10.2020 г.)

Национално състезание по компютърно моделиране (публ. 28.10.2020 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 28.10.2020 г.)

Национална състезание „Практични финанси“ (публ. 23.10.2020 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 22.10.2020 г.)

Национални състезания по информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 22.10.2020 г.)

Национално зимно математическо състезание и
Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас  (публ. 20.10.2020 г., акт. 28.10.2020 г., акт. 23.11.2020 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 20.10.2020 г.)

Ключът на музиката (публ. 20.10.2020 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 20.10.2020 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Природни науки и екология (публ. 12.10.2020 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 07.10.2020 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 21.09.2020 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 21.09.2020 г.)


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2020/2021 година

„Най-добър млад заварчик“ (публ. 05.02.2021 г.)

„Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 05.02.2021 г.)

„Най-добър млад керамик“ (публ. 04.02.2021 г.)

„Счетоводство“ (публ. 03.02.2021 г.)

„Най-добра бизнес идея“ (публ. 03.02.2021 г.)

„Озеленяване и цветарство“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Млад фермер“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Горски многобой“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба“ (публ. 01.02.2021 г.)

Най-добър млад строител” (публ. 01.02.2021 г.)

„Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство (МПС)” (публ. 01.02.2021 г.)

"Най-добър млад фризьор и гримьор" (публ. 19.01.2021 г.)

"Млади таланти в модата" (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад готвач“ и
„Най-добър млад сервитьор“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад барман“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад хлебар-сладкар" (публ. 19.01.2021 г.)

Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ.03.11.2020 г.)

Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как" (публ.03.11.2020 г.)

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения