640 Ветеринарна медицина

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 640 Ветеринарна медицина

 

6400101 Ветеринарен техник от професия код 640010 „Ветеринарен техник“ (публ. 10.11.2021 г.)

6400201 Ветеринарен лаборант от професия код 640020 „Ветеринарен лаборант“ (публ. 10.11.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения