2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

 

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Класирани проекти на училищата за финансиране по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” (публ. 23.09.2022 г., актуализирано 11.11.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище (публ. 29.06.2022 г.)

Формуляр за оценяване на проекти (публ. 29.06.2022 г.)

Протокол (публ. 29.06.2022 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения