Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Начало » Документация » Програми и проекти » Проекти на Европейската комисия » Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

 

Проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Финансиран от Европейския съюз чрез Програма за подкрепа на структурните реформи и осъществен с подкрепата на Европейската комисия

(публ. 05.07.2022 г.)

Обща информация за проекта

Аналитичен доклад за качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст в България

Доклад с релевантни примери за повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст от други европейски страни

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+