15. НП „Професионално образование и обучение“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2022 » 15. НП „Професионално образование и обучение“

 

15.  Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 15;

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Професионално образование и обучение“

Ръководител: Ваня Тивидошева – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected] 


Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ 

Списък на одобрените за финансиране проекти (публ. 01.08.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 30.05.2022 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула – 17.06.2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected] 
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected] 
Магдалена Анчева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected] 


Модул 2 „Модернизиране на учебното и изпитно съдържание“ 

Заповед № РД09-3457/01.07.2022 г. за възлагане на организирането и разработването на учебна документация и национални изпитни програми по модул 2 „Разработване на учебно и изпитно съдържание“ (публ. 04.07.2022 г.)

Правила за условията и реда за разработване и актуализиране на типови учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка, на учебни програми и на национални изпитни програми за професионално образование и обучение (публ. 01.06.2022 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 01.06.2022 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула – 17.06.2022 г. вкл.


Лица за контакт:
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected] 
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected] 
Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected] 
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected] 
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения