Архив за учебната 2021/2022 година

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания » Архив за учебната 2021/2022 година

 

Учебна 2021/2022 година

Заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.) за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (консолидирана версия) (публ. 18.05.2022 г.)

 

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година (публ. 04.09.2021 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед № РД-09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 08.11.2021 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед № РД09-853/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 27.10.2021 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1986/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 15.09.2021 г.) 

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2021 г.)

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година

География и икономика (публ. 18.10.2021 г., акт. 21.04.2022 г.)

Tехническо чертане (публ. 26.11.2021 г.)

Математика за възрастова група IV – VII клас (публ. 08.11.2021 г.)

Астрономия (публ. 28.10.2021 г.)

Информационни технологии (публ. 28.10.2021 г.)

Mатематика (ученици от VIII до XII клас) (публ. 27.10.2021 г.)

История и цивилизации (публ. 27.10.2021 г., акт. 21.03.2022 г.)

Физика (публ. 26.10.2021 г., акт. 11.03.2022 г.)

Информатика (публ. 20.10.2021 г.)

Български език и литература (публ. 19.10.2021 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 19.10.2021 г., акт. 13.01.2022 г., акт. 09.03.2022 г.)

„Знам и мога“ за учениците от IV клас (публ. 18.10.2021 г.)

Лингвистика (публ. 15.10.2021 г., акт. 28.03.2022 г.)

Философия (публ. 12.10.2021 г.)

Гражданско образование (публ. 12.10.2021 г.)

Биология и здравно образование (публ. 11.10.2021 г., акт. 15.03.2022 г.)

Немски език (публ. 11.10.2021 г., акт. 11.03.2022 г.)

Английски език (публ. 05.10.2021 г.)

Испански език (публ. 05.10.2021 г.)

Френски език (публ. 05.10.2021 г.)

Италиански език (публ. 05.10.2021 г.)

Руски език (публ. 05.10.2021 г.)

Регламенти на националните състезания за учебната 2021/2022 година

Национално математическо състезание “Европейско кенгуру“ (публ. 19.11.2021 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 16.11.2021 г.)

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 11.11.2021 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 03.11.2021 г.)

Пролетните математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 03.11.2021 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 28.10.2021 г.)

Национално състезание по компютърни мрежи (публ. 28.10.2021 г., акт. 11.03.2022 г.)

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (публ. 28.10.2021 г.)

Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас (публ. 28.10.2021 г.)

Национално математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил (публ. 26.10.2021 г.)

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетните математически състезания (възрастова група VIII – XII клас) (публ. 26.10.2021 г.)

Национално състезание „Практични финанси“ (публ. 22.10.2021 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 21.10.2021 г.)

Компютърно моделиране (публ. 21.10.2021 г.)

Информатика (публ. 20.10.2021 г.)

Ключът на музиката (публ. 19.10.2021 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 19.10.2021 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 18.10.2021 г.)

Природни науки и екология (публ. 18.10.2021 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 15.10.2021 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 15.10.2021 г.)

Националното състезание по лингвистика (публ. 15.10.2021 г.)

Национален конкурс „Бог е любов” (публ. 14.10.2021 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 12.10.2021 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 12.10.2021 г.):

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 29.09.2021 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 29.09.2021 г.) 

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2021/2022 година

Най-добър млад готвач и
Най-добър млад сервитьор (публ. 22.02.2022 г.)

Горски многобой (публ. 07.02.2022 г.)

Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба (публ. 07.02.2022 г.)

Най-добър млад аниматор (публ. 07.02.2022 г.)

Най-добър млад барман (публ. 07.02.2022 г., акт. 04.03.2022 г.)

Най-добър млад хлебар-сладкар (публ. 07.02.2022 г., акт. 04.03.2022 г.)

Най-добър млад хотелиер (публ. 07.02.2022 г.)

Национално състезание по озеленяване и цветарство (публ. 04.02.2022 г.)

Млад фермер (публ. 31.01.2022 г.)

Млади таланти в модата (публ. 26.01.2022 г.)

Най-добър млад фризьор и гримьор (публ. 26.01.2022 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 10.01.2022 г., акт. 02.02.2022 г.)

Най-добра бизнес идея (публ. 10.01.2022 г.)

Най-добър млад строител (публ. 16.12.2021 г., акт.02.02.2022 г.)

Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство (МПС) (публ. 15.12.2021 г.)

Най-добър млад заварчик (публ. 10.12.2021 г.)

Най-добър техник в машиностроенето (публ. 10.12.2021 г.)

Най-добър млад керамик (публ. 10.12.2021 г.)

Учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 02.12.2021 г.)

Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране” (публ. 02.12.2021 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ. 21.10.2021 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ. 21.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения