Приключили политики за развитие на висшите училища

Начало » Висше образование » Политики за развитие на висшите училища » Приключили политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Техническия университет - Габрово,
утвърдена със Заповед № РД09-1641/28.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 31.07.2020 г.)

Политика за развитие на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1961/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по хранителни технологии - Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1661/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, утвърдена със Заповед № РД09-1410/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № ИА09-412/20.02.2023 г.  (публ. 10.07.2020 г., акт. 21.02.2023 г.)

Политика за развитие на Университета за национално и световно стопанство - София, утвърдена със Заповед № РД09-1411/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката и изменена със Заповед № РД09-5728/24.11.2022 г.(публ. 10.07.2020 г., акт. 29.11.2022 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1699/10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - Варна,
утвърдена със Заповед № РД09-1663/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1963/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета „Проф. Асен Златаров“ - Бургас,
утвърдена със Заповед № РД09-1662/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1665/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Тракийския университет – Стара Загора, утвърдена със Заповед № РД09-1412/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1659/ 31.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 03.08.2020 г.)

Политика за развитие на Икономическия университет – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-1409/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1462/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения