Три нови конкурса на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC)

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Три нови конкурса на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC)

 

(публикувано 22.02.2023 г.)

Отворен достъп до изследователски инфраструктури на Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC) за обучение и изграждане на капацитет

Съвместният изследователски център към Европейската комисия (JRC) отвори за кандидатстване три свои конкурса „Отворен достъп до изследователски инфраструктури на JRC за обучение и изграждане на капацитет“ в следните направления:

• изследване поведението на материали и структурни компоненти при високи скорости на деформация – краен срок 31 март 2023 г.;

• експериментални тестове върху образци в пълен мащаб за оценка на безопасността на конструкции срещу земетресения и други природни и причинени от човека опасности – краен срок 31 март 2023 г.;

• интердисциплинарни изследвания върху микро(нано)пластмаси и охарактеризиране на основани на нанобиотехнологии здравни продукти – краен срок 30 април 2023 г.

Обявите са достъпни на електронната страница на JRC, на адрес:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-tools-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en

(публикувано 22.02.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения