4. НП „Хубаво е в детската градина“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 4. НП „Хубаво е в детската градина“

4. Национална програма „Хубаво е в детската градина“ съгласно приложение № 4

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Хубаво е в детската градина“

Проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения по НП „Хубаво е в детската градина“ (публ. 24.08.2023 г.)

В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на електронната страница (24.08.2023 г.)на МОН на проектосписъци с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения детските градини може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски, на ел. адрес: [email protected]

Формуляр за кандидатстване (публ. 13.06.2023 г.)

Срок за изпращане на формулярите в РУО - до 30 юни 2023 г.


Лицата за контакт:
Ваня Георгиева, e-mail: [email protected] 
Анелия Русакова, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения