5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 5

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител:  Филип Иванов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

Лица за контакт:

Лилия Дамянова – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected] ;

Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected]

Шенай Мюмюн – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected] 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2023 г. (публ. 15.08.2023 г.)

Приложение 1.а/б - Задължителни изисквания към електронните дневници за детски градини, училища, ЦПЛР и ЦСОП (публ. 15.08.2023 г.)

Приложение 2а. Изисквания към изграждане/доизграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата (публ. 15.08.2023 г.)

Методика за определяне размера на финансирането за интернет и електронни дневници (публ. 15.08.2023 г.)

 

Срокове за кандидатстване

Дейност Начален срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване
Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование, както и  подкрепа  на  съпътстващите дейности по използването им като част от образователния процес“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
Дейност „Техническо   обезпечаване   на   учебния   процес   за   институциите  от системата на училищното образование“    
           етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение. 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
           етап 2 – Кандидатстване за компютърна техника. 18.09.2023 г. 29.09.2023 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за детски градини“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
Дейност „Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
Дейност „Средства за софтуер за професионално обучение“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
Дейност „Средства за интернет свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.
Дейност „Средства за изграждане и доизграждане на Wi-Fi мрежи“ 15.08.2023 г. 15.09.2023 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения