8. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 8. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

8. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 8

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


Лица за контакт:

  • за общински институции: 
    Антон Коев – главен експерт в дирекция „Финанси“, e-mail: [email protected], тел.: 02 9217 605

  • за държавни институции:
    Божидарка Марева  – специалист в дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 404, e-mail: [email protected]
    Дима Коцева – началник отдел в дирекция „Финанси“, тел.: 02 9217 484, e-mail: [email protected].
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения