9. НП „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 9. НП „Иновации в действие“

9. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 9

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Иновации в действие“


Списък на училищата, включени в НП "Иновации в действие", модул 4 "Училищни лаборатории за иновации" за учебната 2023/2024 година (публ. 19.07.2023 г.)


Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие” за 2023/2024 учебна година (публ. 06.07.2023 г.)

Декларация (публ. 06.07.2023 г.)

Протоколи между частно училище и общинско/държавно училище в изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“ (публ. 06.07.2023 г.)


Ръководител:
Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.

Лица за контакт:
Борис Шейнин – началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, e-mail: [email protected];
Илияна Славова – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 547, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected];
Ваня Карабашева – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения