13. НП „Роден език и култура зад граница“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 13. НП „Роден език и култура зад граница“

 

13. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 13

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Заповед № РД09-1310/28.06.2023 г. за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г.; (публ. 30.06.2023 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г. (публ. 30.06.2023 г.)


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3 - 2023 г. (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1  за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. - 2023 г. - първи транш, суми за прихващане, втори транш (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

 

Кандидатстването с проект за българско неделно училище в чужбина – дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. от Модул 1 се извършва само чрез електронната платформа https://world.mon.bg.

Проектите се подават в срок до 05 юли 2023 г.


Ръководител: Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected];
Николай Николов – главен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения