14. НП „Професионално образование и обучение“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 14. НП „Професионално образование и обучение“

 

14. Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 14

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Професионално образование и обучение“


Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ (публ. 09.06.2023 г.)

Списък на одобрените за финансиране проекти (публ. 22.08.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения е 09.07.2023 г. включително.

Лица за контакт:
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected]
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Магдалена Анчева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected].


Модул 2 „Модернизиране на учебно и изпитно съдържание“ (публ. 09.06.2023 г.)

Заповед РД09-1563/ 21.07.2023 г. за възлагане на организирането и разработването на учебна документация и национални изпитни програми по Национална програма „Професионално образование и обучение“ за 2023 година, Модул 2 „Модернизиране на учебното и изпитно съдържание“ (публ. 24.07.2023 г.)

Формуляра за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)

Правила за условията и реда за разработване и актуализиране на типови учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка, на учебни програми и на национални изпитни програми за професионално образование и обучение (публ. 09.06.2023 г.)

Координатор: Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected] .

Лица за контакт:
Фани Тодорова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: tel:02 9217 797, e-mail: [email protected];
Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected];
Златка Иванова – старши експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected];
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 563, e-mail: [email protected];
Полина Златарска – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 706, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения