16. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 16. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

 

16. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 16

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“


Ръководител: Лилия Тиркова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected] 

Лица за контакти:
Камели Шарабова – дръжавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9198 860, e-mail: [email protected];
Весела Караянева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 606, e-mail: [email protected].


Портал за е-Oбучение в специалност „Приложен програмист“: https://it-kariera.mon.bg//e-learning/

В портала може да бъде намерена допълнителна информация за националната програма.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения