17. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 17. НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 

17. Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ съгласно приложение № 17

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“


 

1. Информация относно реда и условията за изпълнение на НП ПРПС; (публ. 16.06.2023 г.)
2. Декларация за участие в дейностите по НП ПРПС и информирано съгласие. (публ. 16.06.2023 г.)

Линк към електронна платформа на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“: https://rpps.mon.bg/ 

Лице за контакт: 
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1168, e-mail: [email protected];
Жасмина Александрова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1163, e-mail: [email protected];
Радостина Новакова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1169, e-mail: [email protected];
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1165, e-mail: [email protected];
Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция ПСРККР, тел.: 02 424 1164, e-mail: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения