19. НП „България – образователни маршрути“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2023 » 19. НП „България – образователни маршрути“

 

19. Национална програма „България – образователни маршрути“ съгласно приложение № 19

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „България – образователни маршрути“


Модул 1 „Образователни маршрути“

Списък на бенефициентите по Модул 1 на НП „България-образователни маршрути“ – 2023 година с одобрените стойности за финансиране на образователни маршрути (публ. 07.07.2023 г.) 

Ръководител на модул 1 „Образователни маршрути“:
Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.

Лица за контакт:
Борис Шейнин – началник на отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, e-mail: [email protected];
Елена Таскова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 547, e-mail: [email protected];
Евгения Пушникова – държавен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected];
Ваня Карабашева – главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 431, e-mail: [email protected];

За БНУ в чужбина
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]  – за БНУ в чужбина;
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 582, e-mail: [email protected]  – за БНУ в чужбина.


Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“

Формуляр за кандидатстване (публ.20.06.2023 г.)
Декларация (публ.20.06.2023 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“,  тел.: 02 9217 746, 02 9217 446, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Радостина Николова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 743, е-mail: [email protected];
Елена Търничкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 793, е-mail: [email protected];
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 452, е-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения