Националната студентска олимпиада по математика 2021

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" след 2019 » Националната студентска олимпиада по математика 2021

 

(публ. 09.04.2021 г.)

Националната студентска олимпиада по математика ще се проведе от 13 до 16 май 2021 г. при домакинството на Икономическия университет – Варна.

Организаторите канят студентите от всички висши училища да вземат участие в Олимпиадата.

Подробна информация
Регламент
Конспект

Срок за регистрация – 24.04.2021 г. на сайта на олимпиадата:

https://nsom.fmi.uni-sofia.bg/

(публ. 09.04.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения