Стипендии, Естония

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии, Естония

Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 година

Отворена за кандидатстване е Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 г. Молбите за подаване на кандидатури се подават електронно или по пощата.

Крайният срок за подаване на кандидатури за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал е 31 март 2016 г., а за летни или зимни училища е 15 април 2016 г.

Размерът на стипендиите е:

  • 350 € на месец за студенти;
  • 422 € на месец за докторанти и изследователи;
  • 45 € на ден за краткосрочни посещения за изследователи;
  • До 500 € месечно за летни или зимни училища от таксата за курсовете и 25 € на ден за настаняване за период от максимум 28 дни.

Цялата информация за програмата може да се намери на адреси:
http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://archimedes.ee/stimpendinmid/en/valisriikide-stipemdiumid

Лице за контакт: г-н Сандер Кирсел, Фондация „Архимедес", ел. поща: [email protected]. тел. +372 999 397.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения