Оценки и анализи

Начало » Стратегии и политики » Оценки и анализи

Последваща оценка на въздействието на регулирането на обществените отношения, свързани с придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности в Република България, според действащото национално законодателство за периода 2016 – 2021 година (публ. 04.04.2023 г.)

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение (публ. 17.01.2023 г.)


България: Пътна карта на политиките за учители (публ. 30.11.2021 г.)
Препоръки и концепции за пилотни програми въз основа на най-добрите практики в ЕС

Преглед и препоръки по отношение на политиката за работната сила в учителската професия в България (публ. 30.11.2021 г.)
Аналитичен доклад за оценка на резултатите от политиката за работната сила в учителската професия и предоставяне на препоръки за нейното подобряване, както и за повишаване на ефективността на процеса на планиране

Методология за мониторинг на продължаващата квалификация и уменията на работната сила (публ. 30.11.2021 г.)


Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2020-2021: последствия и поглед напред (публ. 23.07.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения