10.04.2018 г. Резултати от подбор на преподаватели за българските общности

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2018 г. » 10.04.2018 г. Резултати от подбор на преподаватели за българските общности

Резултати от конкурса за подбор на преподаватели за българските общности зад граница съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2018/2019 година

1. За преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия:
Донка Стоянова Николова


2. За преподавател по музика в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова:
Диана Вескова Петкова

Резервен кандидат:

Виталий Николаевич Тодоров


3. За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова:
Мирослав Михайлов Хафузов


4. За преподавател по български народни танци в Теоретичен лицей „Н. Трятаков“, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова:
Соня Йорданова Бекирска

Резервни кандидати:
1. Кирил Серафимов Бельов
2. Ангела Илиева Петрова

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения