Учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Начало » Професионално образование » Правоспособност за управление на МПС » Учебна документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Заповед № РД09-5973/23.12.2022 г. на министъра на образованието и науката за отмяна на Заповед № РД09-2900/15.11.2019 г. на министъра на образованието и науката с приложението за утвърждаване на изменение и допълнение на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм) (публ. 23.12.2022 г.)


ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите АМ, А1, А2, А, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T(Ткт, Ттм)


ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите ВЕ

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-37/19.01.2016 г.

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-495/03.04.2014 г.

Учебна документация за категориите АМ, А, А1, А2, утвърдена със Заповед РД09-54/18.01.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-54/18.01.2013 г.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за категориите B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм)

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за допълнение на учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория D, изменена и допълнена със Заповед № РД  09-1258 / 07.09.2011 г.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за провеждане на практическите изпити на кандидати за придобиване на правоспособност  за управление на моторни превозни средства (МПС) от подкатегориите А1, В1, С1, D1, C1+E, D1+E и категориите М, А, В, С, D, B+E, C+E, D+E, Ткт, Ттб, Ттм, утвърдена със Заповед № РД09-1224/29.08.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от  категориите М, А, В, С, D, B+E, C+E, D+E, Ткт, Ттб, Ттм и подкатегориите А1, В1, С1, D1, C1+E, D1+E, утвърдена със заповед № РД09-193/11.02.2011 г.

ЗАПОВЕД № РД09-1188/15.10.2008 г. за утвърждаване на учебната документация за изменение и допълнение на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории.

  • ИЗМЕНЕНИЕ на ДОПЪЛНЕНИЕ на УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите М, А, В, С, Д, В + Е, С + Е, Д + Е, Ткт, Ттб и Ттм и подкатегориите А1, В1, С1, Д1, С1 + Е и Д1 + Е.

ЗАПОВЕД № РД09-1081/24.08.2007 г. за утвърждаване на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите М, А, В, С, Д, В + Е, С + Е, Д + Е, Ткт, Ттб и Ттм и подкатегориите А1, В1, С1, Д1, С1 + Е и Д1 + Е.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения