Ежегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Ежегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Фондацията „Принцесата на Астуриас“ отправя покана за набиране на номинации за едноименните ежегодните награди „Принцесата на Астуриас“, учредени в чест на наследника на испанската корона, в следните категории - наука, култура, литература, технологии, спорт, социални и обществени науки.

Номинации в отделните категории може да бъдат отправяни от лауреати от предходни години, публични лица и институции, които са получили покана от Фондацията, дипломатическите представителства на Кралство Испания и дипломатически представителства на други страни, акредитирани в Испания, членове на 8-членния състав на Журито.

Предложените кандидатури следва да демонстрират, че номинираното лице или институция е безспорен пример за изключителни постижения в областта си.

Номинирането може да се осъществи в онлайн режим на адреса на Фондацията - http://www.fpa.es/zonaprivada-en/acceso-zona-candidatura.

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.

За допълнителна информация – www.fpa.es

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения