Обединени арабски емирства

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Обединени арабски емирства

Меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства

(Одобрен с Решение № 615 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 1 септември 2022 г.)

Подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г.

обн. ДВ. бр.75 от 20 септември 2022 г.

Срок на действие: Меморандумът влиза в сила на датата на неговото подписване и е валиден за срок от три (3) години и ще бъде автоматично подновяван за същите периоди. Може да бъде прекратен от която и да е от страните по всяко време с писмено предизвестие, изпратено по дипломатически път, адресирано до другата страна шест (6) месеца предварително.
(публ. 21.09.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения