Архив на рамкови програми

Начало » Професионално образование » Рамкови програми » Архив на рамкови програми

Рамкови програми

РАМКОВА ПРОГРАМА А

 • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1155/15.07.2009 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Б

 • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В

 • РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД 09-595/04.05.2016 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификаци
 • Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Рамков учебен план за професионално образование по рамкова програма \"В\" за учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2004 - 2005 година за обучение по програма \"В\" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас и учениците, постъпили в IХ клас през учебната 2005 - 2006 година за обучение по програма \"В\" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години след завършено основно образование - за задочна форма на обучение в XIII клас през учебната 2009-2010 година
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+