Министър Игнатов обяви старт на проекта „Нов шанс за успех”

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » ОП „Развитие на човешките ресурси” » Министър Игнатов обяви старт на проекта „Нов шанс за успех”

Министър Игнатов обяви старта на проекта „Нов шанс за успех”

МИНИСТЪР ИГНАТОВ ОБЯВИ СТАРТ НА ПРОЕКТА „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ”

18 юли 2011 г.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд и е част от Оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси”. Целта му е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до образование на неграмотни и слабограмотни хора. По този начин става възможно по-конкурентното им участие на пазара на труда.

Проектът „Нов шанс за успех” е насочен към лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или класове от прогимназиален етап на основно образование. Продължителност на проекта е 24 месеца, а общият му бюджет е 15 милиона лева.

Чрез дейностите по проекта ще се надгради държавната политика за обучение на възрастни, регулирана от Закона за насърчаване на заетостта. Проектът се изпълнява от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на Министерството на образованието, младежта и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения