Висше образование

Начало » Висше образование

Студентско кредитиране

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

ПОКАНА за сключване на типов договор съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти през 2022 г., която е обнародвана в бр. 11 на „Държавен вестник“ от 08.02.2022 г. (публ. на 15.02.2022 г.)

Решение № 555 от 29.07.2022 г. на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (публ. 04.08.2022 г.)

Студентско кредитиране - ред и условия за отпускане на студентски кредити (публ. на 31.01.2020 г.)

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (актуализиран на 31.01.2020 г.)

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

Полезна информация

Съобщение относно допълнителна стипендия въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити за учебната 2022-2023 година (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за минималната оценка на първите 10 на сто от положилите държавния зрелостен изпит по Български език и литература и средния успех по предмет от втория задължителен държавен зрелостен изпит и от задължителния държавния изпит за придобиване на професионална квалификация (Приложение 1) (публ. 08.08.2023 г.)

Информация за средния успех от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и минималните оценки на първите 30 на сто от положилите втори задължителен държавен зрелостен изпит по предметите Математика, Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда (Приложение 2) (публ. 08.08.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения