ДОИ за придобиване на квалификации по професии

Начало » Професионално образование » Държавни образователни изисквания (ДОИ) » ДОИ за придобиване на квалификации по професии

ДОИ за придобиване на квалификации по професии

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+