Рамкови програми за начално и продължаващо професионално обучение

Начало » Професионално образование » Документи по организацията на ПОО » Рамкови програми за начално и продължаващо професионално обучение

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

РАМКОВА ПРОГРАМА А

  • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Б

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В

  • РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Г

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Д

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия

РАМКОВИ ПРОГРАМИ  Е

  • РАМКОВИ ПРОГРАМИ Е за продължаващо професионално обучение, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация след придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация

Архив на рамкови програми

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения