Стипендии I.K.Y.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии I.K.Y.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ/ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 година

Държавната фондация за стипендии - Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 10 стипендии за докторантски/изследователски програми през академичната 2014-2015 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  1. Докторантура - за период от 1 до 3 години;
  2. След докторантски изследвания - от 6 месеца до 2 години;

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите по електронен път - до фондацията или до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив в срок най-късно до 16 юни 2014 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения