МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

15.07.2020

Министрите на образованието и науката на България и Украйна Красимир Вълчев и Сергей Шкарлет подписаха Протокол за сътрудничество и обмен за следващите четири учебни години.

Целта е повишаване на качеството на преподаване на български и на украински език, развитие на българистиката в институциите за висше образование на Украйна и украинистиката в нашите висши училища, както и подкрепа на изучаването на български и украински език като избираеми дисциплини в специалности от различни професионални направления в университетите на двете страни.

Украинската страна гарантира на принадлежащите към българското национално малцинство правото на обучение на български език в предучилищното образование и от I клас до XII клас на средното училище в съответствие с националното законодателство на Украйна.

Създадените условия, разбирането и подкрепата, които украинската администрация оказва на нашите сънародници, допринасят за запазването на техния език, култура, обичаи и традиции. България оценява политиката на доброжелателност на украинските власти към българското малцинство и я разглежда като важен елемент от двустранните ни отношения и качествен показател за нивото на демокрация в Украйна, заяви министър Красимир Вълчев.

Ще продължи командироването на български преподаватели и лектори в Украйна, както и на приема на украински граждани от български произход за обучение във висши училища в България. Регламентират се и квоти на обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, както и насърчаването и изучаването на български език в Украйна. Предвижда се възможност учители по български език и литература и по други предмети, които се преподават на нашия език, да участват в курсове за повишаване на квалификацията у нас.

Министър Сергей Шкарлет посочи, че подписването на този протокол играе важна роля за развитието на българския език и литература. По думите му документът е важен за работата на учители и преподаватели в Украйна и България. Студенти от двете страни ще имат възможност да участват във всички програми за обучение и обмен, изтъкна той. Красимир Вълчев и Сергей Шкарлет отбелязаха, че двустранните отношения в сферата на образованието и науката между България и Украйна са на високо ниво и създават добри предпоставки за тяхното по-нататъшно развитие и задълбочаване.

Протоколът бе подписан по време на видеосреща между министрите в присъствието и на посланиците Виталий Москаленко и Костадин Коджабашев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения