НАД 600 000 ЛВ. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЕЦА БЕЗ МЕСТА В ДЕТСКА ГРАДИНА

Начало » Последни публикации

28.07.2022

Държавата ще плати 608 729 лв. на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина.

От тях 604 637 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4092 лв. – на община Пловдив. С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през месеците май и юни на 2022 г.

В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, за месеците март и април броят им се е увеличил на 833, а през май и юни са били 848. В Пловдив ще се платят компенсации за седем деца.

Законът за предучилищното и училищното образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+