ПРОФ. ПЕНОВ НАГРАДИ ИНВЕСТИТОРИ В ЗНАНИЕТО

Начало » Последни публикации

15.03.2023

 На снимката: Министър Пенов отправя приветствие от трибуната по време на церемонията

Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов награди победителите в категория "Инвеститор в знанието" на церемонията по представянето на Годишните награди за отговорен бизнес 2022.

„За да имаме една справедлива, модерна, добре уредена и развита държава с работеща икономика е необходима критична маса образовани, знаещи и умеещи граждани“ - каза пред присъстващите министърът на образованието и науката. Проф. Пенов допълни, че в последните години все по-отчетливо се вижда, че подготвените кадри са най-ценният ресурс. Той припомни, че особено важно в това отношение е сътрудничеството на училищата и работодателите в областта на дуалното обучение, което стартира преди 7 години с едва около 350 ученици, днес те са близо 12 000. "Вярвам, че и работодателите оценяват необходимостта от качествено образование. Защото сътрудничеството ни е не само от взаимна изгода, но и от полза за обществото." - подчерта министър Пенов.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+