НАД 16 000 УЧИТЕЛИ ДО 35 Г. В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

17.03.2023

на снимката: Полина Фетфова, МОН

Над 16 000 са педагогическите специалисти до 35-годишна възраст в системата на образованието към тази учебна година. Това съобщи Полина Фетфова, началник отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегически развитие, квалификация и кариерно развитие“ в МОН. Тя участва в конференция, посветена на квалификацията на учителите, организирана от Синдиката на българските учители. Г-жа Фетфова отчете, че през последните години се наблюдава положителна тенденция към увеличаване на младите кадри в образованието.

Имаме ръст на влезлите в системата и трябва да продължим да развиваме политиките за квалификация на учителите, подчерта г-жа Фетфова. Сред приоритетните теми в тази посока през учебната 2022/2023 г. са проектното базираното обучение, работата в екип и иновативните методи на работа. Дигиталните компетентности не са просто умения за използване на дигитално устройство, а възможност за увереност при работа в дигитална среда и сертифициране съобразно европейската рамка за дигитална компетентност. Това бихме искали да продължим и занапред, каза Полина Фетфова.

Тя съобщи още, че към учебната 2022/2023 година учителите са преминали през над 1,2 млн. обучения за продължаваща квалификация, които са добра основа за структуриране процеса на квалификация и добър опит за педагогическите специалисти в бъдеще да избират добрите програми и обучения за повишаване на компетентностите им. През 2019 г., когато още я нямаше пандемията от КОВИД-19, 681 педагогически специалисти са имали обучения в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, каза неговият директор Димитър Асенов. Той добави, че през 2022 г. в центъра са били обучени шест пъти повече педагогически специалисти - учители и директори на училища. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+