НАД 100 БЪЛГАРИ ОТ МОЛДОВА СА ПРИЕТИ В НАШИ УНИВЕРСИТЕТИ

Начало » Последни публикации

21.09.2023

Над 100 студенти с молдовско гражданство от българска народност са приети във висши училища в България през академичната 2023/2024 година. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и посланика на Молдова Н.Пр. Анатол Чебук.

Приемът на молдовски граждани от българска народност за студенти, докторанти и специализанти в българските висши училища се осъществява по силата на постановление на Министерския съвет, уреждащо образователната дейност сред българите в чужбина. Общият брой на студентите, без първокурсниците, от Молдова в университети в нашата страна са над 300.

Двете държави ще продължат обмена на студенти, докторанти, специализанти, изследователи и преподаватели, който е важен аспект от сътрудничеството между тях, бе договорено по време на срещата. Такова се осъществява и в средното образование като бяха обсъдени мерки за неговото разширяване и насърчаване.

В Българско неделно училище в Кишинев миналата учебна година са се обучавали 55 ученици. На децата, които изучават български език и литература в Молдова, се изпраща помощна литература. За миналата учебна година МОН осигурило за тях 1476 книги и учебно-помощна литература.

В срещата участваха също директорите на дирекции „Международно сътрудничество“ и „Висше образование“ в МОН – Веселина Ганева и Галина Дреновска.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения