НАЦИОНАЛНИЯТ СТЕМ ЦЕНТЪР ЩЕ БЪДЕ В СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Начало » Последни публикации

16.11.2023

Снимка на СТЕМ център

Националният СТЕМ център към Министерството на образованието и науката ще бъде в София Тех Парк в непосредствена близост до Суперкомпютъра. Министерският съвет реши в срок до 1 месец министърът на иновациите и растежа, който е принципал на София Тех Парк, да възложи на дружеството да учреди безвъзмездно и безсрочно право на строеж на свой терен на Национален СТЕМ център.

Дружеството, което е със 100 % държавно участие в капитала, е пълноправен член на Международната асоциация на научно - технологичните паркове IASP и Българо - британската бизнес асоциация.

Институционалните партньори на София Тех Парк са водещи университети и научни организации - СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет - София, институти на Българска академия на науките и др. Целта на научно - технологичният парк е да увеличи иновационния капацитет на България, като улесни обмена на знания и опит между академичните среди и бизнеса. Предвижда се Националният СТЕМ център да бъде в зона 5 от неговата територия.

Новата сграда ще бъде високотехнологична и с лаборатории по различни СТЕМ направления. Ще има зали за събития и обучения, зала за дигитални и аудио визуални изкуства, учебни работилници, работилница за производство на учебни помагала, зони за спорт и игра, зони за хранене и почивка, пространства за съвместна и споделена работа.

Към центъра ще бъде изградено и общежитие за настаняване на гостите и обучаващите, административна част, зелени кътове за работа и почивка на закрито и открито, както и външен и подземен паркинг за гостите и служителите.

Националният СТЕМ център е основен доставчик на професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Той координира, подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научно изследователски  методи и инструменти, осигуряване на съвременна база и лабораторна среда за подготовка и обучение на олимпийските отбори на страната.

Основната му цел е да изведе българското образование в международните класации за образование и постижения в STEM и да даде възможност на всички млади хора за мотивация и кариерно развитие в областта.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения